Defosiwn


Y gair a welodd Eseia fab Amos am Jwda a Jerwsalem:


Yn y dyddiau diwethaf bydd mynydd ty’r ARGLWYDD wedi ei osod yn ben ar y


mynyddoedd ac yn uwch na’r bryniau. Dylifa’r holl genhedloedd ato,


a daw pobloedd lawer, a dweud, “Dewch, esgynnwn i fynydd yr ARGLWYDD, i deml


Duw Jacob; bydd yn dysgu i ni ei ffyrdd, a byddwn ninnau’n rhodio yn ei lwybrau.”


Oherwydd o Seion y daw’r gyfraith, a gair yr ARGLWYDD o Jerwsalem.


Barna ef rhwng cenhedloedd, a thorri’r ddadl i bobloedd lawer; curant eu cleddyfau’n


geibiau, a’u gwaywffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni


ddysgant ryfel mwyach.

(Eseia 2.1.4)


Gweddi


 

Iesu,


sy’n dy roi dy hun ar y groes er uno pawb,


estyn law drugarog –


hyd yn oed at y rhai sy’n ein casáu,


fel y gall pawb fwynhau tangnefedd a llawenydd


dy greadigaeth.


Boed i ni weithio dros dy gyfiawnder di.


Amen.


(O lawlyfr Wythnos Weddi CYTUN 2009)

Directions

Directions