Gwahoddiad i addoli

 Capel Cymraeg yw Siloa yng nghanol tref Aberdâr, yn Green Fach, Green Street, y tu ôl i Lyfrgell y dre a gyda digon o le i barcio o’i gwmpas.

Sefydlwyd yr achos yn 1844 a bu'r capel yn gartref ysbrydol i gannoedd o deuluoedd dros y blynyddoedd.

Er yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg y mae pobl o wahanol draddodiadau enwadol wedi ym gartrefu yn Siloa dros y blynyddoedd.

Y mae dau beth yn ein clymu ni at ein gilydd: ein ffydd Gristnogol a'n hawydd i addoli Duw drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Ar y Sul cynhelir oedfa am 10.30 o'r gloch ac Ysgol Sul i'r plant yn ystod tymor yr ysgol.

Er nad ydym yn eglwys niferus yr ydym yn gwmni cyfeillgar a chlos, sy'n cyd-ymdrechu i gynnal y dystiolaeth Gristnogol Gymraeg.

Dewch i weld dros eich hunan - fe gewch groeso.

Am fwy o fanylion yna cysylltwch â’r ysgrifenyddion:


Mark a Nerys Humphries

77 The Ridings

Aberdâr

CF44 8AQ

Rhif ffôn: 01685 874280

E-bost: markandnerys@sky.com

Directions

Directions Mail: markandnerys@sky.com?subject=enquiry from Siloah website