Newyddion Diweddar am Gapel Siloa

Rydym yn eglwys o tua 30 o aelodau ac mae gyda ni gymuned clos a chyfeillgar. Ar sawl achlysur mae’r gynulleidfa yn aros ar ôl yr oedfa i fanteisio ar y cyfle i gymdeithasu dros baned o de neu goffi Masnach Deg.

Mae Ysgol Sul yn cael ei gynnal ar gyfer y plant yn ystod y tymor ysgol ac maent yn cyfrannu at y gwasanaethau ieuenctid a gynhelir yn ystod y flwyddyn: Dydd Gŵyl Dewi, y Cynhaeaf a'r Nadolig.


Mae'r capel yn cael ei ddefnyddio'n dda gan sefydliadau eraill, megis Merched y Wawr sy'n cyfarfod yn fisol, Friends R Us sy'n cefnogi pobl sy'n byw gydag iselder a'u gofalwyr a hefyd Côr Merched Cytgord sydd yn ymarfer bob nos Iau.  

Yn 2007 gwnaed newidiadau i'r Festri er mwyn creu cegin ac ystafell ychwanegol ar gyfer y bobl ifanc.

Mae yna ysbryd newydd a bendith newydd yn Siloa heddiw ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i ddwyn tystiolaeth yn y ffydd Gristnogol yn y dyfodol

Directions

Directions