Croeso i wefan Eglwys Annibynnol Siloa, Aberdâr, Cymru

Nod Cenhadol


Cynnal a hyrwyddo’r dystiolaeth Gristnogol Gymraeg yn Aberdâr a’r cyffiniau.


Ceisiwn wneud hyn trwy gyfrwng


* oedfaon wythnosol

* addoliad deallus a pherthnasol

* Ysgol Sul rheolaidd i’r plant a’r bobl ifanc

* bod yn gynnes ein croeso i ymwelwyr

* gweithgareddau cymdeithasol i ddwyn pawb ynghyd

* rhoi’r adeilad at wasanaeth mudiadau, cymdeithasau ac ysgolion Cymraeg y cylch

Copyright © Siloa Congregational Chapel, Aberdare, Wales

Directions

Directions

English Version