Suliau 2013 – Capel Siloa Aberdâr

  

Dyddiad          Pregethwr


Ionawr  

  6                   Mr Rhys Ap Owen

 13                   Y Parchedig Alan Pickard

 20                   Y Parchedig Eric Jones

 27                   Y Parchedig Tudor Jones


Chwefror

   3                    Y Parchedig Dafydd Henri Edwards

 10                   Dim Oedfa

 17                   Y Parchedig Eirian Rees

 24                   Y Parchedig Alan Pickard


Mawrth

   3                    Dydd Gwyl Dewi (plant a Cawl)

 10                    Y Parchedig Glaslyn Bowen (S)

 17                    Y Parchedig Gwilym Dafydd

 24                    Dim Oedfa

Y Groglith

 29                     Y Parchedig Clive Williams (3pm) (S)

Y Pasg

 31                      Dim Oedfa


Ebrill  

  7                        Dim Oedfa

 14                       Y Parchedig Ddr Gwynfor Jones

 21                       Mrs Nerys and Mr  Mark Humphries

 28                       Mr Glyn Davies


Mai

  5                         Y Parchedig Tudor Jones

 12                       Mrs Lyn Lloyd

Y Sulgwyn

 19                       Y Parchedig Lona Roberts a’r Gymanfa yn Siloa am

                2.30 (plant) a 6.30 (oedolion)

 26                       Dim Oedfa


Mehefin

  2                         Dim Oedfa

  9                         TBC

 16                        Mr Gwynfryn Morgan

 23                        TBC

 30                        Mrs Nerys and Mr Mark Humphries


Gorffennaf

   7                         Y Parchedig Gwilym Dafydd

 14                        Mr Steve Barnes (S)

 21                        Dim Oedfa

 28                        Dim Oedfa


Awst

  4                          Dim Oedfa

 11                         Dim Oedfa

 18                         Dim Oedfa

 25                         Dim Oedfa


Medi

  1                           Dim Oedfa

 8                            Y Parchedig Tudor Jones

 15                          Y Parchedig Eric Jones

 22                          Y Parchedig Gwilym Dafydd

 29                         Dim Oedfa

Hydref

   6                           Y Parchedig Alan Pickard

 13                           Y Parchedig Ddr Gwynfor Jones

 20                           Y Cynhaeaf (Plant a Cawl)

 27                           Dim Oedfa


Tachwedd

  3                             Y Parchedig Dafydd Henri Edwards

 10                           Y Parchedig Eirian Rees

 17                           Y Parchedig Alan Pickard

 24                           Mr Glyn Davies


Rhagfyr

  1                             Mr Gwynfryn Morgan

 8                               Y Parchedig Tudor Jones

 15                            Oedfa Nadolig (Plant a Parti)

 22                             Dim Oedfa

Y Nadolig

25                              Oedfa Deuluol 9.30

29                               Dim Oedfa

   

   Dynodir y print bras taw oedfa Gymundeb fydd yn digwydd

Directions

Directions